Regulamin

I. Dane Sprzedawcy

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.anielska-pracownia.pl jest:

Studio Projektu i Realizacji SPECTRA
Elżbieta Ciępka
ul. Konopna 16
31-265 Kraków
NIP: 945-128-94-38

ING Bank Śląski 95105014451000009239369391 Elżbieta Ciępka

tel. 502025805

II. Zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie www.anielska-pracownia.pl dokonuje się poprzez dodanie produktu/produktów do koszyka.
 2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Podstawą realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie danych Klienta wraz z adresem e-mail i numerem telefonu kontaktowego.
 4. Zamówienia realizowane są w ciągu 14 dni roboczych, w zależności od ilości oczekujących zamówień. Do tego czasu należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki. Jeżeli chcesz ustalić dokładniejszy czas wysyłki zamówienia – napisz maila z zapytaniem na adres: kontakt(at)anielska-pracownia.pl
 5. Możliwa jest realizacja zlecenia na specjalne zamówienie. Indywidualne cechy produktu Klient określa w mailu, po czym ustalamy szczegóły, cenę i termin realizacji. Po akceptacji Klient opłaca zamówienie przelewem jak w standardowym zamówieniu.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiałyby realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 7. Ceny produktów są cenami brutto, podanymi w PLN. Do wartości zamówienia należy doliczyć cenę dostawy towarów zgodnie z kosztami wysyłki dostępnymi na stronie internetowej sklepu.
 8. Sklep www.anielska-pracownia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów związanych z promocjami oraz modyfikowania oferty.
 9. Aby otrzymać rachunek należy zaznaczyć to podczas składania zamówienia i podać wszystkie niezbędne dane do rachunku wraz z numerem NIP.
 10. Ze względu na ręczne wykonanie produktów każdy produkt nosi indywidualne znamiona i różni się od pozostałych.
 11. Różnice kolorystyczne oryginału i prezentowanych zdjęć mogą wynikać z powodów przekłamań plików zdjęciowych oraz ustawień monitora. A przy pracach na zamówienie są nieuniknione i pierwowzory są jedynie wzorem do namalowania podobnego Anioła, w podobnej kolorystyce i w podobnym charakterze, a nie wiernej kopii.

III. Płatności

 1. Klient opłaca zamówienie poprzez przelew na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem Paypal lub payu.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu opłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Na wpłatę Sprzedawca czeka 5 dni roboczych. Po tym czasie brak wpłaty traktowany jest jak rezygnacja z zamówienia.

IV. Dostawa

 1. Dostawcą towarów jest firma kurierska lub Poczta Polska.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 3. Wysyłka towaru następuje po odnotowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy pełnej wpłaty za towar i przesyłkę.
 4. Koszt przesyłki dla produktów uzależniony jest od sposobu dostarczenia przesyłki oraz jej wielkości i ciężaru:
  • A. – Poczta Polska – od 15 zł przesyłka polecona ekonomiczna
  • B. – Kurier – od 18 zł
  • C. – Przy zamówieniu powyżej 400 zł – przesyłka wysyłam na własny koszt
  • D. – Dostawa za granicę uzależniona jest od kraju wysyłki oraz wielkości przesyłki, ale z reguły jest to 65 zł. Przed opłatą wskazany kontakt mailowy.
 5. Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili złożenia zamówienia składa się: czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas dostarczenia przesyłki.
 6. Chwilą wydania towaru jest moment powierzenia go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar zapewniam sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy.
 7. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

V. Gwarancja i reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji uszkodzonego towaru.
 2. Gwarancja obejmuje wady fabryczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, nie stosowanie się do zaleceń dotyczących pielęgnacji.
 3. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest paragon lub rachunek zakupu oraz poprawnie wypełniony formularz gwarancji wysłany na wskazany przez Sprzedawcę adres.
 4. Klient ponosi koszt transportu reklamowanego towaru do Sprzedawcy. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem.
 5. Towar należy przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca wymienia towar na inny lub zwraca Klientowi kwotę, jaką zapłacił za towar. Opłata za przesyłkę nie podlega zwrotowi.

VI. Zwrot towaru

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając pisemne oświadczenie w tej sprawie. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu.
 2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Jeśli towar nosi ślady użytkowania lub został oznakowany w trwały sposób na życzenie klienta (np grawer laserowy), niemożliwe jest odstąpienie od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt przesyłki towaru do Sprzedawcy pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Należy podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na które mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie sporządzona przez Sprzedawcę i niezwłocznie przesłana Klientowi drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.
 5. Koszty dostawy (wysyłki towarów) nie podlegają zwrotowi.
 6. Zgodnie z art. 10.3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Sprzedawcę dla potrzeb realizacji zamówienia i wystawienia dokumentów sprzedaży.
 2. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb firmy i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Mają Państwo wgląd do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania poprzez e-mail.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Oferta sklepu ważna jest na terenie Polski. Wysyłka w podanych cenach wykonywana jest tylko na terenie Polski.
 2. Wysyłka towaru za granicę jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu ceny wysyłki.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.anielska-pracownia.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy za niewykonanie zobowiązania jest wyłączona w razie zaistnienia siły wyższej, w szczególności ogólnego lub częściowego strajku w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru. Odpowiedzialność Sprzedawcy w każdym wypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep internetowy www.anielska-pracownia.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. Informacje prawne

 1. Prezentowane w naszym sklepie towary i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jest to jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 2. Zabrania się kopiowania i używania materiałów zawartych na stronie www.anielska-pracownia.pl bez zgody autorów.